Eurogate Logistics Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Brzozowa 1 zobacz inne firmy z Brzozowa
15-070 Warszawa , woj. Podlaskie

Spedycja

Specjalizacje:

  • Spedycja

O nas

Eurogate is a group of freight forwardingcompanies present in 8 European Countries with 16 offices. Itshead-office is in London, UK, which is also the oldest one, it wasfounded in 1989.The group is 100% privately owned, employs 125 people, and has anexpected turnover of 54 m EUR in 2011.The service portfolio includes Short- and Deep-Sea shipping, Air-and Roadfreight, and also Project-Shipping. The company is 100%asset free, traditionally built on West-East traffic, having one ofthe oldest Eastern-European freight services in the UK, includingRussia and all ex-Soviet states.Eurogate never owned any vehicles or vessels, its forwardingactivity is entirely based on long-term partnerships and contractswith hauliers, air- and shipping lines, some of them over 15 yearsold.The client portfolio includes companies like: Alcoa, Philips,Unilever, Nestlé,Kellogs, Do+Co, Kenvelo, Arcelor Mittal,Husqvarna,WD40, Bobcat, Procter and Gamble, and 3M.ServicesGroupage services to- and from the UK:3 departures a week to Hungary, Croatia,Slovenia,Serbia,Macedonia,Albania,Bosnia and Slovakia2 departures a week to Poland, Romania, Bulgaria, CzechRepublic and AustriaWeekly departures to Latvia,Lithuania,Estonia,Russia,Belorusand Ukraine.In every country with groupage-coverage, Eurogate also offersdomestic distribution, customs- and exciseservices and in some locationswarehousing, too.FTL coverage includes Western-and Eastern Europe,Russia and all ex- Soviet states.Sea- and Airfreight services are global,benefiting from long term agency agreements and own consolidationin Hong-Kong, Shanghai, Taipei , Dhaka and Seoul.  RegularShort – Sea destinations.include all major European ports, St.Petersburg and Kaliningrad.Project shipping is also worldwide, with very strong ties to theex-Soviet states.Learn more about our services,meet the team orask for aquotation!Az Eurogate szállítmányozási cégekcsoportja, amely 8 országban 16 irodával van jelen. A legrégebbi,1989-ben alapított iroda Londonban található, amely egyben acsoport székhelyeként is szolgál.A cégcsoport 100%-ban magántulajdonú, 125 embert foglalkoztat ,2011-ben a várható árbevétele 54 m EUR .Szolgáltatásai rövid- és mélytengeri szállítmányozás, légi- ésközúti szállítmányozás, Project-szállítmányozás. A cég 100%-bantárgyi eszköz mentes, hagyományosan a Kelet-Nyugati áruforgalomkiszolgálására fókuszál. Az Eurogate az Egyesült Királyság egyiklegrégebbi szállítmányozója, aki Közép- és Kelet Európát,Oroszországot és a volt Szovjet államokat ezen térségbőlkiszolgálja.Szolgáltatások:Gyűjtőjáratok az Egyesült Királyságból és vissza:Heti 3 indítás Magyarországra, Horvátországba, Szlovéniába,Szerbiába, Makedóniába, Albániába, Boszniába és SzlovákiábaHeti 2 indítás Lengyelországba, Romániába, Bulgáriába,Csehországba és AusztriábaHeti indítás a Balti államokba, Oroszországba,Fehéroroszországba és Ukrajnába.Minden gyűjtőszolgáltatással lefedett országban ajánlunkbelföldi disztribúciót, vám- és jövedékiügyintézést és néhány helyszínenraktározást is.A Közúti teljes-kamionios szállítási szolgáltatáslefedi teljes Nyugat- Közép- és Kelet Európát, beleértve a voltSzovjet tagállamokat is. A Tengeri- és légi szállítmányozásglobális, és hosszú-múltú ügynöki szerződésekre támaszkodik, sajátgyűjtő-pontokkal Hong-Kongban, Shanghajban, Taipeiben, Dhakában ésSzöulban. A cégcsoport által ajánlott , rendszeresen használtrövid-tengeri útvonalak érintik a legnagyobb Európai kikötőket,Szentpétervárt és Kaliningrádot.A project-szállítmányozási részleg szinténglobális piacra szolgáltat, nagyon erős volt szovjet államokbeliháttérrel.Eurogate to grupa firm spedycyjnych,obecnych w 8 krajach Europy, świadczących usługi w ramach 16 biur.Firmę założono w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Siedziba głównafirmy mieści się w Londynie.Grupa Eurogate jest w 100% własnością prywatną, zatrudnia 125osoby, w roku 2011 zarejestrowała obrót cca.54 milionow euro.Firma świadczy następujące usługi: transport morski (bliskiegozasięgu i dalekomorski), transport lotniczy i drogowy orazorganizuje i realizuje projekty logistyczne. Spółka nie posiadaśrodków transportu. Jej działalność jest tradycyjnie ukierunkowanana obsługę połączeń Zachód-Wschód. Spółka świadczy jedną znajstarszych w Wielkich Brytanii usług przewozu towarów do i zpaństw Europy Wschodniej, w tym Rosji i wszystkich byłych republikradzieckich.Spółka Eurogate nigdy nie była włascicielem pojazdów czy statków.Jej działalność spedytorska opiera się wyłącznie na współpracy iumowach z przewoźnikami, liniami powietrznymi i morskimi, z którychczęść obowiązuje już od 15 lat.Portfel klientów obejmuje takie firmy, jak: Alcoa, Philips,Unilever, Nestle, Kellogs, Do+Co, Kenvelo, Arcelor Mittal,Husqvarna,WD40, Bobcat, Procter and Gamble, 3M.UsługiPrzewozy drobnicowe do i z Wielkiej Brytanii:3 wyjazdy tygodniowo na Węgry, do Chorwacji, Słowenii, Serbii,Macedonii, Albanii, Bośni i na Słowację2 wyjazdy tygodniowo do Polski, Rumunii, Bułgarii, Czech iAustrii1 wyjazd tygodniowo na Łotwę, Litwę, do Estonii, Rosji, naBiałoruś i Ukrainę.Ponadto w każdym kraju objętym przewozami drobnicowymi Eurogateoferuje dystrybucję krajową oraz obsługę celną iakcyzową, a w niektórych lokalizacjach takżeusługi magazynowe.Transport całopojazdowy obejmuje Europę Zachodniąi Wschodnią, Rosję i wszystkie byłe republiki radzieckie.Transport morski i lotniczy – oferowane usługimają charakter globalny dzięki długoterminowym umowom agencyjnym iwłasnym rozwiązaniom w Hongkongu, Szanghaju, Taipei, Dhace i Seulu.Regularne morskie połączenia bliskiego zasięgu obejmują wszystkiewiększe porty europejskie, St.Petersburg i Kaliningrad. Kompleksowaobsługa spedycyjna również ma charakter globalny, z bardzo silnymipowiązaniami z byłymi republikami ZSRR.Dowiedz się więcej o świadczonych usługach,pracownikach lubprześlij nam swojezapytanie!